FRANTIŠEK JINDŘICH BOBLIG Z EDELSTADTU*


 

Byl to laický inkvizitor, který kdysi pracoval jako hostinský a studia na právníka nedokončil. Na panství do Velkých Losin pozval zámecký hejtman Adam Vinarský na vyzvání hraběnky Sybilly Galle.

Jak uvádí mnohé prameny, jednalo se o silně psychicky narušenou osobnost. Byl shledán jako sadistická osobnost s množstvím sexuálních úchylek: od sodomie přes homosexuální tendence až k fekalismu. Jako důkaz sloužilo nadměrné a mnohdy nepotřebné používání tortury a důraz při výsleších byl kladen na vulgární vyjádření sexuality.

Paradoxem bylo, že tento muž byl uznávanou kapacitou v očích katolických církevních hodnostářů, díky nimž si získal dobré společenské postavení i významnější úkoly.

Na velkolosinském panství měl na starost údajných 56 obětí a v Šumperku mu prošlo rukama na 48 odsouzených včetně tamějšího děkana Kryštofa Aloise Lautnera.

 

* Edelstadt – dnes Zlaté Hory