DĚKANSKÝ KOSTEL

 

 

Pochází ze 14. století a barokně byl přestavěn po roce 1669. Hlavní oltář je čistě klasicistní z roku 1780.