VELKOLOSINSKÝ FARNÍ CHRÁM


 SV. JANA KŘTITELE

 

Jedná se o jeden z nejkrásnějších a největších kostelů na Šumpersku. Kostel s ochozem obsahuje pohřebiště žerotínského rodu.

Mezi významné památky lidového stavitelství jsou zařazeny dále dřevěné kostely v přilehlých obcích: sv. Michal v Maršíkově (1609) a sv. Martin v Žárově (1611).