Velké Losiny    Šumperk

JESENÍK

 

Dřívější název Jeseníka byl Frývaldov a první zmínky bychom našli již v roce 1267, kdy náležel vratislavským biskupům.
Těžilo se zde zlato a železné rudy (nejvíce v 16. století) a zpracované výrobky se staly ve 14. století vývozním artiklem hlavně do Anglie. Zlatonosný křemen lidé dobývali ještě před sto lety na kopci Zlatý chlum. Jeseník je známý díky lázním, které zažily rozkvět od 20. let 19. století. Rozvoj zaznamenal také textilní průmysl. V současnosti panuje rozmach stavebního a strojního průmyslu a mezi první pozice se dostává i cestovní ruch.


 

Vodní hrad


 

 

 

Lázně Jeseník

 

 


 

Radnice