KRYŠTOF ALOIS LAUTNER

 

Jednalo se o šumperského děkana. Spolu s několika dalšími kněžími se zastával obětí laického inkvizitora Jindřicha Bobliga, hostinského a nedostudovaného právníka, kterého na panství ve Velkých Losinách pozval zámecký hejtman Adam Vinarský.
Rozsudek byl vykonán 18. 9. 1685 v Mohelnici. Kryštof Lautner se na hranici modlil a vyznával víru. Není pochyb o tom, že byl nevinen ve všech bodech žaloby. Přiznání učinil až po deset dní trvající těžké tortuře.
Obludný proces, který během osmnácti let přivedl na hranici více než stovku osob, je nyní z iniciativy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera vytažen z archívu a historicky zkoumán. Událost byla široce zpopularizována knihou Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a stejnojmenným filmem.