MALLEUS MALEFICARUM

 Spojení nesmyslné pověry se specifickou formou trestního zřízení inkvizicí se stalo metlou, před níž se začala třást větší část Evropy. Dokumentem, jenž se neblaze zapsal do dějin procesů, byla bula papeže Inocence VIII. Summis desiderantes z r. 1484.Na jejím podkladě vychází roku1487 v Kolíně nad Rýnem kniha dominikánských mnichů Heinricha Instarise (Institoris) a Jakuba Sprengera Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice), která se stala nepostradatelnou příručkou inkvizitorů. Do r. 1520 dosáhla 13. vydání, od 1574 do 1669 16. dalších vydání. Systematické představení čarodějnictví i kodifikace postupů při jeho "prokazování", vyšetřování a vedení čarodějnických procesů. Bylo vydáno na základě Summis desiderantes affectibus papeže Inocence VIII. z r. 1484. Závěr 15 stol. je poznamenán zostřeným a krutým pronásledováním čarodějnic (Německo, Pyrenejský poloostrov) právě tak, jako je obdobím kulturního mecenášství (např. rodiny Medici ve Florencii). Pronásledování čarodějnic pokračuje v různých oblastech Evropy až do pol. 18. stol. Ve více než dvou stol. zlikvidováno kolem 100 000 lidí - z velké části žen: jaký to mělo vliv na následný obraz ženy? (Kladivo: Haeresis maxima est opera maleficarum non credere - Nevěřit v činnost čarodějnic je velké kacířství).V době upalování čarodějnic maluje S. Botticelli Zrození Venuše (1482).