SVATÝ ANTONÍN

 

Svatý Antonín, ochránce před ohněm, epilepsií a infekcemi, byl zbožný poustevník. Zemřel roku 356 v Egyptě. Jeho ostatky převezli křižáci o mnoho let později z Cařihradu do Evropy a uložili je v kostelíku ve francouzském Dauphiné. V roce 1095 tu papež Urban I. zakládá řád sv. Antonína, zaměřený především na péči o postižené ergotismem.