RUČNÍ PAPÍRNA

 

Je to o poslední výrobna ručního papíru ve střední Evropě. Tato manufaktura byla založena ve Velkých Losinách v 90. letech 16. století (poprvé připomínána roku 1596) a jejím majitelem se stal Jan mladší ze Žerotína. Tento rod doprovázely dějiny papírny až do 2. poloviny 18. století.

Papírna s klasicistní podobou z přelomu 18. a 19. století má typickou šindelovou mansardovou střechu. Pod ní probíhá sušení papírových listů. Roku 1987 bylo zřízeno specializované muzeum papírenské výroby a je jediné v ČR! Pokud byste zavítali do této papírny, prohlédnete si nejatraktivnější části objektu včetně stěžejních pracovišť ručního papíru.

Můžete si zde rovněž zakoupit dárky či upomínkové listy z ručního papíru. Tento produkt se dodává do významných institucí v čele s kanceláří prezidenta České republiky.