Velké Losiny     Jeseník

ŠUMPERK

 

Město, založené v letech 1269 až 1276, sloužilo jako obchodní a řemeslnické středisko rozsáhlého území v podhorské krajině Jeseníků. Roku 1526 se město vykoupilo ze žerotínského poddanství a stalo se svobodným královským komorním městem. Za hranice českých zemí se dostal věhlas zdejšího plátenictví. Město však značně utrpělo ve třicetileté válce a roku 1669 bylo dokonce zničeno požárem.

Odehrávaly se zde také čarodějnické procesy vedené laickým inkvizitorem Jindřichem Bobligem z Edelstadtu. Tyto procesy proběhly koncem 17. století a zahynulo při nich 48 lidí. Jediným člověkem, který se obviněných zastal, byl šumperský děkan Kryštof Alois Lautner.

Koncem 18. století a počátkem 19. století zde vyrostla řada velkých plátenických manufaktur. Vznikla zde v roce 1842 dokonce i první mechanická přádelna lnu na Moravě – proto Šumperk byl označován „Severomoravský Manchester“.

V městě jsou dvě koupaliště, sportovní hala a zimní stadion. Rovněž lyžařský sport a turistika má dobré podmínky v blízkém okolí.

 

 

 

 

Děkanský kostel

 

 

 

 

Dominikánský klášter

 

 

 

Hrad