VODNÍ HRAD

Tato význačná stavební památka a ojedinělé dobře zachované dílo prezentuje středověký styl. Kolem stavby se nachází vodní příkopy, které kdysi napájela voda z Bělé. Ostrůvek, na němž stavba stojí, byl zbudován z lomového kamene a dostali bychom se zde díky kamennému mostu.
Gotická budova z přelomu 13. a 14. století byla upravena v letech 1738 – 1745. po těchto úpravách následovala rekonstrukce v letech 1971 – 1980. Tento hrad je označován též jako Vodní tvrz a dnes je v ní umístěno vlastivědné muzeum s rozsáhlou expozicí živé i neživé přírody Jeseníků, kamenoprůmyslu, lázeňství a expozice historie, ve které je pozornost mimo jiné věnována slezským čarodějnickým procesům. Ty zde proběhly v letech 1622 – 1684.